برآورد هزینه هوشمند سازی خانه

راهکاری حرفه ای

برآورد تجهیزات مورد نیاز برای هوشمند سازی خانه بسته به متراژ و نیاز مشتری متفاوت می باشد، که کارشناسان پس از بازدید از ساختمان تعداد و اندازه ماژول های مورد نیاز برای تامین خواسته مشتری ارائه می دهند. هوشمند سازی شامل کنترل هوشمند نورپردازی، پرده ها، سیستم های سرمایش و گرمایش، ورودی خانه و ... می باشد.

برای برآورد حدودی هزینه هوشمند سازی ساختمان کلیک کنید.

smart-home-automation-control-system-innovation-technology-internet-network-concept-smart-home-automation-control-system-125302855

برآورد هزینه کنترل هوشمند نور خانه

راهکاری کاربردی

عمده نیاز مشتریان کنترل نور خانه بوده که به طور قابل ملاحظه ای موجب کاهش مصرف برق و همینطور سهولت کنترل لوازم روشنایی می شود. از این رو شما می توانید با تهیه کلیدهای هوشمند کنترل نور خانه را به صورت هوشمند انجام دهید.

برای برآورد هزینه کنترل هوشمند نورپردازی خانه کلیک کنید.

برآورد هزینه نصب کلیدهای لمسی

راهکاری اقتصادی

دسته دیگر از مشتریان نیازی به هوشمند سازی و یا کنترل هوشمند نورپردازی ندارند و صرفا ظاهر کلید و پریزها اهمیت دارد، از این رو تنها به داشتن کلید های لمسی  شبه هوشمند اکتفا می کنند.

برای برآورد هزینه نصب کلیدهای لمسی شبه هوشمند کلیک کنید.

مجله وودمارت

برترین محصولات
کلیدهای لمسی
 • کلیدهای لمسی
 • سنسورها

کلید سه پل – لمسی – silver

240,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید دو پل – لمسی – silver

220,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید تک پل – لمسی – silver

200,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید سه پل – لمسی – gold

240,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید دو پل – لمسی – gold

220,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید تک پل – لمسی – gold

200,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید سه پل – لمسی – مشکی

240,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید دو پل – لمسی – مشکی

220,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید تک پل – لمسی – مشکی

200,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید تک پل – silver

400,000 تومان
 • کلید تک پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید سه پل – silver

520,000 تومان
 • کلید سه پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه

کلید دو پل – silver

450,000 تومان
 • کلید دو پل با پنل کریستالی
 • کنترل بی سیم
 • کنترل با اپلیکیشن موبایل
 • بهترین انتخاب یرای اتوماسیون خانه